Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

        

Technológiánk fejlesztésénél alapvető célunk volt egy magas minőségű végtermék létrehozására képes komplett lepárlási technológia megalkotása, mely a jól feldogozott és jó minőségű gyümölcscefréből egy viszonylag magas alkoholtartalmú, aromákban gazdag párlat előállítását teszi lehetővé, teljesen kontrolált formában.

További célunk volt az ideális hatásfok biztosítása mellett a késztermék minőségének optimális szinten tartása, valamint a gyümölcsök elsődleges illatanyagainak párlatban történő megőrzése. Ennek érdekében ötvöztük a jól bevált tradíciós berendezéseket a legújabb kutatási eredményekre támaszkodó modern egységekkel, melynek folyamatirányítási rendszerét egy ipari számítógépre bíztuk.  Ezt a technológiát kiegészítettük cégünk három szabadalommal védett műszaki megoldásával, mely energetikailag és technológiailag is új alapokra helyezi a lepárlás hatékonyságát és jóságát.

Kifejlesztett technológiánk és a hozzá tartozó berendezések tökéletesen megfelelnek a fenti elvárásoknak, és rugalmasan alkalmazhatók minden típusú főzdében, ezáltal csúcsminőségű végtermék állítható elő. Elmondhatjuk, hogy sikerült megalkotni azt a forradalmian új lehetőségeket hordozó lepárlási technológiát, ami ideálisan illeszthető mind a kisüzemi, mind a nagyüzemi szférában.

Berendezésünk szakaszos üzemű egylépcsős lepárló, mely a jelenleg alkalmazott legmodernebb és ezzel együtt a leggazdaságosabb pálinkafőzési eljárásra épül, melyben forradalmian új műszaki megoldások kerültek beépítésre, biztosítva ezzel az ideális végtermék előállításának lehetőségét. Előnyei a hazánkban eddig leggyakrabban alkalmazott kétüstös berendezésekkel szemben a következők, melyet energetikai és technológiai oldalról is vázolunk egy pár gondolatban.

A kétüstös berendezések először alszeszt készítenek, majd az alszeszből a finomító üstben készül el a végtermék. Ez azt jelenti, hogy kétszer kell majdnem ugyanazt a mennyiséget felmelegíteni, majd ismét elpárologtatni. Könnyen belátható, hogy energetikai oldalról mennyire gazdaságtalan, ezzel együtt versenyképtelen egy ilyen technológiát alkalmazó főzde egy modern berendezéssel szemben, mert lényegesen nagyobb energiaköltséggel kénytelen dolgozni.

Technológia oldalról vizsgálva az együstös berendezésekről, a következőket mondhatjuk el:

Minden egyes tányér úgy működik, mint egy külön finomító üst, melyen a párlat teljes mértékben lekondenzál, és felületéről elpárolog. A végtermék minőségének megfelelően eldönthető, hogy hány tányért, és milyen mértékben használunk, mert a tányérok ki-be kapcsolhatók, és intenzitásuk fokozatmentesen változtatható. Ezáltal sokkal élesebb elválasztást érhetünk el, aminek hatására a számunkra szükséges aromákat be tudjuk koncentrálni és meg tudjuk őrizni a párlatban. A zavaró komponenseket teljes mértékben le tudjuk választani a végtermékről.

Bérfőzdék esetében még egy jelentős előnye van, az üstbe betárolt cefréből nem alszesz, hanem egyből finomított pálinka fő ki, így a bérfőzető számára is egyértelmű és nyomon követhető a termék útja. A főzdét biztosan nem érheti az a sokszor elhangzott vád, hogy a főzető nem a saját pálinkáját kapja vissza.

Pálinkafőző berendezés számítógépes automatizálása:

Cégünk saját fejlesztés alatt lévő vezérlési és folyamatirányítási rendszere, pálinka főzdék lepárlási technológiájának komplex irányítására.

A cefre betöltése után az előre megadott paraméterek alapján a főzőmester felügyelete mellett teljesen automatikusan levezeti a lepárlási folyamatot. Főzés közbeni mintavételezés és kóstolás mellett a lepárlás kontrolálható, ha szükséges a paraméterek menetközben megváltoztathatóak, optimalizálva ezzel a lepárlás folyamatát az előállítandó termék magas minőségi követelményeihez.

Előre definiált receptúrák szerint a cefre tulajdonságait figyelembe véve megadhatók a késztermékre vonatkozó különböző minőségi elvárások. (Elő-, közép- és utópárlatok %, fűtési teljesítmény szintek, deflegmátor hőmérséklete, vég hűtés hőmérséklete stb.)

Az áron kívül rendszerünk óriási előnye, hogy a felhasználó felülete a technológiát alkotó összes lényeges elemét tartalmazza 3D elrendezésű valósághű térbeli ábrázolással, dinamikus magyar, vagy akár idegen nyelvű kezelő felülettel, ezért kezelése egyszerű, átlátható és teljesen logikus. Rendszerünk egységes kezelő felülettel integrálható az erjesztési technológia szintén számítógépes felügyeletéhez, így a két rendszer egymástól függetlenül, de teljesen azonos módon egy rendszer keretében kezelhető.

Berendezéseink alap kiépítésben tartalmazzák a főzőházban elhelyezett központi vezérlő szekrényt, előlapján fólia billentyűzettel, melyről helyben megadhatók (változtathatók) a lepárlás paraméterei, illetve vizuálisan nyomon követhető a főzési folyamat.

A szakaszos rektifikálásnak eddig ismert két módszere:

Állandó reflux arány használata ezen módszer során az illékonyabb alkoholban és aromákban gazdag komponens koncentrációja mind az üstben mind a desztillátumban folyamatosan csökken. Állandó desztillátum összetételre való törekvés melynek során a reflux arányt folyamatosan növelni kell a lepárlás során.

Korábbi megoldások:

Mint a fentiekből egyértelműen megállapítható, desztillálás esetében a mai tudományos szinten kétféle megoldás, és ezek esetleges kombinációja használatos. Jelenleg alkalmazott berendezések is ezen elvek alapján működnek. Automatizálásuk statikus többlépcsős, főleg gyakorlati tapasztalatokra épül, mely a berendezésben lévő hőmérsékletek több ponton való mérésének alapján szabályozza a folyamatot, esetenként számítógépes algoritmusok alapján. Másik jellemző megoldás, amikor az állandó párlatsebességre szabályozzák a főzést. A mi megoldásunk a szakirodalomban meghatározott két szélső módszer optimális és dinamikus kombinációját valósítja meg.

A megoldás lényege:

A receptúrában a párlat alkohol tartalmának csökkentését definiáljuk az időfüggvényében. A párlat alkohol tartalmának definiálásával gyakorlatilag a párlat minőségét határozzuk meg. Ez a komponens képviseli az állandó párlatösszetétel modelljét. A receptúrában meghatározzuk azt is, hogy egységnyi idő alatt mennyit csökkenjen az alkohol tartalom. Ezzel egy adott cefrénél gyakorlatilag a lepárlás sebességét definiájuk, így a lepárlás dinamikáját határozzuk meg. Ez a komponens képviseli az állandó párlatsebesség modelljét. Az általunk készített vezérléssel a két modell tetszőleges kombinációját lehet megvalósítani, így a lepárlás folyamán a kívánt eredmény maximálisan megvalósítható, hiszen a vezérlés képes arra, hogy hosszú távon közel állandó alkohol tartalmú terméket pároljon le. Bizonyos illat és aroma anyagok a lepárlás folyamán egy konkrét forrásponti hőmérséklethez köthetők. Ha ezeket az anyagokat meg szeretnénk őrizni a párlatban, akkor célszerű a pára cső alkohol víz koncentrációját erre az anyagra jellemző konkrét hőmérsékleten hosszabb ideig tartani, hogy minél finomabb az adott gyümölcsre leginkább jellemzőbb illat és aromaanyagokat nyerjünk vissza a párlatba. Találmányunk ezt a gyakorlati lehetőséget biztosítja a felhasználó számára, azzal a megoldással, hogy a páracsőben lévő alkohol koncentráció viszonylag állandó értéken tartható.

Vezérlésünk alkalmas arra is, hogy meghatározott (vagy állandó) sebességgel fokozatosan csökkenő alkohol tartalmú terméket főzzön. Ennek birtokában az irodalomból ismert bármelyik rektifikálási módszer megvalósítható, illetve folyamatosan kombinálható egymással az optimális technológia egyensúly és az ideális végtermék elérése érdekében. Mivel a különböző sebességű szakaszokat a jobb párlat minőség elérése érdekében tetszőlegesen tudjuk meghatározni, így a két alapmodell a kívánt technológiának megfelelően kombinálható. Ezen adatok a desztillálásra legjellemzőbb értékek lesznek, amelyet felhasználva a berendezés működése dinamikussá válik és szabályzása közvetlenül megvalósítható.

Élelmiszer technológia előnyök:

Megoldásunkkal a teljes desztillálás ideje alatt a páracsőben lévő párlat alkohol tartalma állandó értéken tartható, vagy igény szerint folyamatosan változtatható éppen az aktuális technológia szakasznak és a megcélzott végtermék minőségének megfelelően. Eljárásunkkal megoldható, hogy bizonyos forráspontokon lassítjuk, vagy szándékosan gyorsítjuk a folyamatot, így minőségben finomabb terméket nyerünk, ezáltal lehetőséget kapunk aromákban gazdag a gyümölcsre leginkább jellemző párlatok előállítására, mely jelenleg a piacon a prémium kategóriában keresett termék.

 

„AROMÁK KELYHE”

Berendezésünk formája szintén saját tervező munkánk eredménye, mely formavédjegyként levédésre került. A formai kialakításban is szerettünk volna utalni a technológiára, ezért terveztük tudatosan kehely formájúra és hármas tagozódásúra rendszerünket.

A történelem folyamán a nemes italokat, legtöbb esetben hasonló kialakítású edényekben készítették, szolgálták fel és fogyasztották. Szinte minden kultúrában ennek a formának mindig kultikus, rituális jelentősége volt. Alkimisták, mágusok, varázslók, boszorkányok máig kedvelt eszköze.

Vallási szertartások esetében a kehelynek a formán kívül, mindig nagy szimbolikus szerep is jutott. Megvizsgálva a különféle kultúrák szimbólum rendszerét, mindig megtalálhatjuk az erre a formára jellemző tulajdonságokat. Szimbólum rendszerében az emberi testtel lehet összekapcsolni. A benne készült, vagy tárol ital ebben az aspektusban közvetlenül a vérrel, közvetetten pedig a lélekkel van kapcsolatban. Ezen italok elfogyasztása átjárót biztosít a fizikai és lelki síkok között, ezért is fontos része minden kultúrában a szertartásnak. Ennek megfelelően az ilyen italok előállítása folyamán illik figyelembe venni a rá legjobban jellemző formát és alakzatot. Berendezésünk összképét megvizsgálva egy teljesen zárt formát kapunk, amiből szervesen kitűnik, a női és férfi princípiumok harmonikus kapcsolata. Karakter rendszerét ezért a folyamatos változás és kettőség jellemzi.

A férfierőt, az oszlopok felfelé törő alakjától kapja, nőiessége pedig a letisztult gömbölyű formákban nyilvánul meg. Kettőjük harmonikus egysége szimbolizálja a technológiai teljességet. A szilárd talapzaton álló kecses, légies megjelenés a benne lejátszódó folyamatokat, valamint az előállított termék tulajdonságait is jellemzi. Hasonlóan egy boros vagy pálinkás pohárhoz, ebben a formában is tipikusan az erre jellemző íz és aroma karakterek szublimálódnak.

Cégünk fejlesztése:

PORLASZTÁSOS CEFREKEVERÉS

Az alkohollepárló berendezésekben a lepárlás folyamán az üstben lévő cefrét folyamatosan forrásban kell tartani. A forrásban lévő cefrét állandóan keverni kell, mert ezzel egyrészt növelni lehet az üst fala mentén a hőátadást, másrészt ki lehet szellőztetni a cefrében keletkező párát, ami alapfeltétele egy hatékony lepárlásnak.

A cefre keverését az eddigi gyakorlat szerint általában mechanikus lapátos keverő szerkezetek alkalmazásával oldották meg. Ennek a módszernek fizikai korlátai vannak, amit egy határ után nem lehet növelni. Ha fokozni szeretnénk a lepárlás hatékonyságát, növelnünk kell a hőátadó felületet, és a keverés hatásfokát.

Szabadalmaztatott eljárásunk ezt úgy valósítja meg, hogy az üstben lévő cefrét a lepárlás folyamán az üst aljából egy speciális szivattyú segítségével visszaporlasztjuk a cefre fölött lévő páratérbe. A visszaporlasztott cefre a távozó felmelegedett gőzökkel nagyon nagy felülten érintkezik, ezáltal intenzív hőátadást valósít meg. Az üst alsó pontján történő cefrekiszivattyúzásnak hatására jelentősen javul az üst fala mentén is a hőátadás hatékonysága.

Könnyen belátható, hogy a találmány szerinti megoldás az eddigieknél sokkal intenzívebb keverést biztosít, amely két összetevőnek köszönhető. Egyrészt azzal, hogy a cefre elvétele az üst alsó feléből történik, a visszatáplálása pedig felül, a páratérben, a cefre folyamatosan függőleges áramlásban van, másrészt a páratérben lévő gőzökkel érintkezve nagyobb mértékű a hőátadás, mint a folyékony cefrén belül. Végül a cefreporlasztó szerelvény tovább növeli a hőátadást a gőz és a folyadék fázis között.

Előnyei:

  1. Nincs minimum korlátja az üstbe töltendő cefre mennyiségének. Ezért minimális tételek is nagy biztonsággal lepárolhatók.

  2. Intenzívebb cefre keverés az üst fala mentén, ezáltal jobb hőátadás, gazdaságosabb és gyorsabb üzemvitel.

  3. Gyorsabb és homogénebb hőátadás a páratérben porlasztott cefre és a felszálló alkohol gőzök között.

  4. A megnövelt párolgó felület és a kontaktidő hossza miatt jelentősebb reflux képződés, ezáltal erősebb finomítás.

  5. Alacsonyabb párolgási hőmérsékleten elinduló lepárlási folyamat, kisseb hőterhelés, kedvezőbb aroma koncentráció, illatosabb, tisztább, gyümölcsösebb pálinkák.

  6. Nagyobb és tökéletesebb kihozatal.

  7. Kevesebb energiaköltség, takarékosabb üzemeltetés.

  8. Nincs felhabzás.

Lepárló berendezéseinket alapesetben 200–450-1000 literes töltő térfogattal, gőz, gáz, fa, vagy alternatív fűtési móddal készítjük. Ettől eltérő berendezéseket is megtervezünk és elkészítünk, megrendelőink elképzeléseinek megfelelően. Természetesen lehetőség van hagyományos kétüstös lepárlók, vagy hibrid berendezések megrendelésére is.

 

„Ma a holnap technológiájával”